Мобилни услуги

С о на ре

с ан 300 55 iPhone 15 128GB + аа ер ./36 мес. 98

iPhone 15 Plus 128GB + аа ер

с ан 300 63

./36 мес. 98

Цен е на ус ро с а а са на н а 36 мес. р с . на но 24-мес. о . а Unlimited 300. Ва а о 31.01.2024 . о чер ане. По ече на vivacom.bg.

Made with FlippingBook - Share PDF online