Мобилни услуги

нищо по-малко от

във всички планове

Unlimited 2

Unlimited 10

Unlimited 100

Unlimited 300

Unlimited MAX

Нео ран чен моб н анн с орос о 300 Mbps 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н EC 28 900 MB роум н ЕС 2 000 MB 49.99 ./мес. Месечен абонамен По хо я а е‚м н оф с ну 41.99 ./мес. В омб на я с ф с рана ус у а роум н Сърб я, Се ерна Ма е он я Тур я

Нео ран чен моб н анн с орос на МАХ 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н EC 36 200 MB роум н ЕС 3 000 MB 64.99 ./мес. Месечен абонамен И еа ен а ма с  я ане 5G мреа а 55.99 ./мес. В омб на я с ф с рана ус у а роум н Сърб я, Се ерна Ма е он я Тур я

Нео ран чен моб н анн с орос о 2 Mbps 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н EC 15 000 MB роум н ЕС 24.99 ./мес. Месечен абонамен Перфе ен а ча му а 21.99 ./мес. В омб на я с ф с рана ус у а

Нео ран чен моб н анн с орос о 10 Mbps 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н EC 19 500 MB роум н ЕС 32.99 ./мес. Месечен абонамен По хо я а со а н мре 27.99 ./мес. В омб на я с ф с рана ус у а

Нео ран чен моб н анн с орос о 100 Mbps 5G ос ъ Нео ран чен м ну & SMS Бъ ар я роум н EC 23 900 MB роум н ЕС 1 000 MB 40.99 ./мес. Месечен абонамен И еа ен а сърф ране на со а с орос 34.99 ./мес. В омб на я с ф с рана ус у а роум н Сърб я, Се ерна Ма е он я Тур я

3 месе а

6 месе а

6 месе а

12 месе а

60+ ана а EON

Вкл. неогр. MB в България, неогр. минути и SMS-и в България и в роуминг в ЕС при разумно и добросъвестно потребление при сключване на 24 мес. договор. Промо мес. абонамент за първоначалния срок на договора, след което станд. мес. абонамент за Unlimited 2/Unlimited 10/ Unlimited 100/Unlimited 300/Unlimited MAX съответно 26.99/34.99/42.99/51.99/64.99 лв. ДДС. 60+ канала, Arena Play и DiemaXtra в EON Mobile за първите 3/6/12 мес. в зависимост от плана, след което се закриват автоматично. Промоцията е валидна до 31.01.2024 г.. Повече инфо на vivacom.bg.

Made with FlippingBook - Share PDF online