Мобилни услуги

Unlimited Traffic 5G ано е с нео ран чен MB

Samsung Galaxy Tab S9 5G 128GB 5G 11'' (27.94 см.) WQHGA+ 13 MP/ 12 МР 8 GB RAM/128 GB ROM Snapdragon 8 Gen 2, 8-я рен 8400 mAh ан Unlimited Traffic 100 47 98 ./36 мес.

Нео ран чен моб. анн с орос о 10 Mbps 5G ос ъ 15 GB Об ачно рос ранс о Unlimited Traffic 10 Перфе ен а сърф ране 18.99 ./мес. В омб на я с ф с рана ус у а 21.99 ./мес. Месечен абонамен

Unlimited Traffic 100 И еа ен а ео TV 25.99 ./мес. В омб на я с ф с рана ус у а Нео ран чен моб. анн с орос о 100 Mbps 5G ос ъ 128 GB Об ачно рос ранс о 29.99 ./мес. Месечен абонамен

Unlimited Traffic 10/100 мо е а се о а чре 2G, 3G, 4G 5G мре а а на Vivacom р на ч е на съ мес мо ус ро с о. Промо мес. абонамен а ър онача н я сро на о о ора, с е ое о с ан . мес. абонамен а Unlimited Traffic 10/Unlimited Traffic 100 съо е но 24.99/32.99 . с С. Бе ъ мо нос а а ране на ус у а а роум н . Цена а на ус ро с о о е на н а 36 мес. р с . на но 24-мес. о . а осочен я ар фен ан. ГПР 8%, ф с. % х а. Ва о 31.01.2024 . о чер ане. По ече нфо на vivacom.bg.

Made with FlippingBook - Share PDF online